• Vi investerar långsiktigt

  • i innovationer

  • med målet att bli företag i världsklass.


När man väl tagit en ledande position fortsätter det hårda arbetet med att behålla ledartröjan. Innovationsföretag måste ständigt fortsätta röra sig mot nya höjder, vilket kräver både kunnande och uthållighet. Vår uppgift är att skapa de rätta förutsättningarna så att våra bolag alltid håller sig i främsta ledet och fortsätter utveckla innovationer som välkomnas på marknaden.