Avknoppning och renodling av Solo Rescue från GRANULDISK

Sandberg Development har beslutat att knoppa av och renodla verksamheten inom dotterbolaget GRANULDISKs produktområdet SOLO Rescue. GRANULDISK som är marknadsledande inom kommersiella grovdiskmaskiner har märkt ett allt större intresse från brandväsendet på olika internationella marknader för SOLO Rescues tvättmaskin för rökdykarutrustning. Sandberg Development har därför tagit beslut om att renodla, fokusera och tillföra resurser till SOLO Rescue för att utveckla de nya affärsmöjligheterna fullt ut.

-         Då SOLO Rescues kunder skiljer sig från GRANULDISKs traditionella storkökskunder och att vi under en tid sett ett ökande intresse för denna produkt är det naturligt att vi nu vill försöka ta till vara de kommersiella möjligheterna genom fokusering och accelererad resursförstärkning säger Martin Jonsson, VD och koncernchef för Sandberg Development som äger GRANULDISK.


Solo Rescue är en rengöringsmaskin för rökdykarutrustning som utvecklats av GRANULDISK i samarbete med räddningstjänsten i Sverige under tre år. Kunderna är framförallt brandväsen och räddningstjänst som har behov av att rengöra kontaminerad utrustning efter användning. Det gäller bland annat andningspaket, handskar, stövlar och hjälmar. 
På många ställen rengörs rökdykarutrustningen fortfarande för hand vilket innebär stora risker i hanteringen då det finns cancerogena ämnen i brandrester och sotpartiklar. Med utgångspunkt från GRANULDISKs grovdiskmaskin har en ny rengöringsmaskin utvecklats för just detta behov. Rengöringen minskar hälsoriskerna för brandmännen. Produkten lanserades i Sverige 2013 och finns på flera europeiska marknader. Inom kort kommer tester att påbörjas i USA där intresset växer snabbt.

 

-         Vi har sett ett ökat intresse för produkten i Europa och har pilotprojekt på gång i USA. Genom att renodla verksamheten under ett eget särskiljande varumärke i kombination med en väsentlig resursförstärkning med bland annat kommande nyrekryteringar är vi övertygade om att förutsättningar finns för att lyckas, säger Peter Schön, VD på GRANULDISK.

 

 Avknoppningsprocessen som bland annat innebär överförande av produkträttigheter och namnbyte har påbörjats under våren och berör inledningsvis några få medarbetare. Sandberg Development har beslutat att investera för att bygga upp och renodla det nya bolaget. VD för SOLO Rescue blir inledningsvis Peter Schön och processen inklusive namnbyte kommer att vara klart under tidig höst

 

Peter Schön kommer, så snart ersättare är rekryterad, att lämna sitt operativa uppdrag för GRANULDISK och förstärka moderbolaget Sandberg Developments affärsutveckling med investeringar i nya affärsområden.

 

 

För mer information, kontakta:

 Martin Jonsson, VD och koncernchef på Sandberg Development AB

E-post: mj@sbdev.com, mobil: 070-65 54 382

 

Peter Schön VD GRANULDISK AB,

E-post: peter.schon@granuldisk.com, 0768-85 09 04

 

Om Sandberg Development
Sandberg Development är ett familjeägt investeringsbolag med säte i Malmö som genom aktivt ägande i innovationsdrivna bolag ska bidra till långsiktig tillväxt i lokala och regionala affärsidéer. I Sandberg Developments portfölj ingår dotterbolagen Aimpoint, GRANULDISK och börsnoterade Camurus samt minoritetsägande i ISEC och Orbital Systems. Omsättningen för koncernen uppgår till drygt 1 miljard SEK för 2017. För mer information, se www.sandbergdevelopment.se