Camurus börsnoteras

Camurus offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm. Bolaget planerar att göra en nyemission som tillför bolaget 500 miljoner kronor netto - ett börsvärde på cirka 2 miljarder kronor vid noteringen.

Fredrik Tiberg, VD och forskningschef Camurus

Camurus AB och Sandberg Development AB har, i syfte att främja Camurus fortsatta tillväxt och utveckling, beslutat att genomför en ägarspridning av Camurus aktier genom en nyemission och mindre försäljning av befintliga aktier. Styrelsen för Camurus har därför ansökt om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets ansökan har godkänts under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Beräknad första dag för handel är 3 december 2015. Idag, den 19 november 2015, offentliggör Camurus prospekt samt prisintervall och övriga villkor.

För mer information, se www.camurus.com.