Förvärv av Scan Coin fastighet

Den 18 april 2017 undertecknades köpeavtalet som innebär att Sandberg Development nu är ägare till Scan Coins fastighet på Jägershillgatan 26 i Malmö.

Scan Coin har under våren 2017 flyttat sin produktion från Malmö till Polen. Övriga delar av företaget, såsom utveckling och administration, är kvar på Jägershillgatan 26 till den 31/8, då man flyttar till andra lokaler i Malmö.

Efter den 31/8 har Sandberg Development-koncernen full tillgång till fastigheten, som ligger tvärs över gatan från Jägershillgatan 15. Genom förvärvet av denna fastighet har vi säkrat lokaler på nära håll för en eventuell framtida expansion.