GRANULDISK storsatsar - inviger ny produktionsanläggning i Malmö

GRANULDISK flyttade nyligen in i sin nya produktions- och kontorsanläggning i Malmö. Bakgrunden till storsatsningen i Malmö är stark tillväxt i Sverige och Europa och en ökad efterfrågan, inte minst i Asien och Mellanöstern. Det senaste året har bolaget rekryterat ett tiotal medarbetare och räknar med ytterligare rekryteringar på sikt.

- Vi har haft en ledande ställning i Norden under många år, men ser nu ett genombrott på bred front. Framförallt efterfrågas de betydande tids- och resursbesparingar som vår granulatteknologi erbjuder i kombination med ökat miljöfokus. På andra marknader, till exempel i Sydostasien och Mellanöstern, ser vi andra drivkrafter. Där ökar kraven på hygien och driftsäkra produkter som ett resultat av förändrat beteende när kunder väljer att ersätta handdisk med våra maskiner, säger Peter Schön, VD på GRANULDISK.

Nya GRANULDISK har ritats av JS Arkitektkontor och omfattar drygt 6 000 m2, varav 2 700 m2 produktionslokaler, med möjlighet till ytterligare utbyggnad på sikt. I och med den nya produktionsanläggningen ökar GRANULDISK sin produktionsyta och dubblar produktionskapaciteten. Anläggningen innehåller även flera topputrustade democenter med de senaste produkterna från GRANULDISK och utbildningslokaler för tekniker och supportteam. Överst finns en stor takterrass. Bygget påbörjades under andra kvartalet 2014 och har byggts av Peab.

- I snart 30 år har vi missionerat om vårt systems miljöfördelar. Allt fler kunder ser vatten som en stor bristvara och granulteknologin är överlägset bäst på att minska vattenförbrukningen. Därför känns det naturligt att satsa och extra bra att göra det här i Malmö, säger Peter Schön, VD på GRANULDISK.