Mazars SET företagspris 2015 till Sandberg Development

Den 3 november 2015 delade Mazars SET ut sitt företagspris till årets uthålliga företag 2015. Priset i år gick till Sandberg Development! Per Sandberg fanns på plats för att ta emot priset vid prisutdelningsceremonin i Malmö.

Företagspriset uppmärksammar de uthålliga företagen, som har funnits länge och som klarat av att skapa tillväxt över konjunktursvängningar och förändringar i omvärlden.

- Med vårt pris vill vi synliggöra dessa företag och deras ägare som med stort engagemang och starkt entrepenörskap fortsätter att driva företaget vidare trots förändringar i omvärlden. Sandberg Development har i över ett halvt sekel skapat tillväxt och lyckats kombinera forskning och utveckling med industriproduktion i stora volymer, säger Marianne Sandén Ljungberg, vd för Mazars i Sverige.