Ny CFO på Sandberg Development

Kent Bengtsson tillträdde den 25 augusti 2015 befattningen som CFO - Chief Financial Officer.

Kent har under de senaste 15 åren arbetat i liknande befattningar inom tillverkande industri, tjänsteföretag och utvecklingsbolag.