Ombyggnad av fastighet klar

Ett år efter byggstart, i mars 2017, färdigställdes om- och tillbyggnaden av vår fastighet på Jägershillgatan 15.

Inflyttningen till de nya lokalerna har skett successivt. Ombyggnaden har gett Aimpoint nya och större lokaler till bl.a. produktion, verkstad, labb och godsmottagning.

Dessutom har ett antal nya kontorsrum skapats.

Den planerade ombyggnationen av de befintliga kontorslokalerna har senarelagts och kommer att starta under hösten 2017.