Ombyggnad av fastighet

I mars påbörjades en om- och tillbyggnad av vår fastighet på Jägershillgatan 15. Den första delen av ombyggnationen berör produktionslokalerna.

Aimpoints produktionslokaler kommer att byggas om och man får tillgång till större produktionsyta i de lokaler där GRANULDISK:s produktion tidigare fanns.

En tillbyggnad utanför nuvarande produktionslokaler kommer även att göras, och där ska nya kontorsrum byggas.

Den första etappen beräknas ta ca ett år. Våren 2017 planeras en större ombyggnation och renovering av befintlig kontorsyta att påbörjas.