Ombyggnad av kontorsfastighet

I början av november startade en ombyggnation av kontorsfastigheten på Jägershillgatan 15 i Malmö.

Fastigheten kommer att totalrenoveras och renoveringen beräknas ta ca ett år. När ombyggnaden är klar kommer fastigheten främst att ge plats till Aimpoints olika avdelningar.

Under 2016 och en bit in i 2017 genomfördes en om- och tillbyggnad av Aimpoints produktionslokaler. Inflyttning skedde successivt under våren 2017.