Sandberg Development investerar i nytt utvecklingsbolag

Som ett led i Sandberg Developments affärsidé - "Investera i innovationer där tillväxt står i fokus" - har Sandberg Development under sommaren investerat i ett onoterat utvecklingsbolag, ISEC AB.

ISEC (Industrial Security) har en innovativ teknologi inom kameraövervakningssystem för verksamheter med radioaktiv strålning. Man är i dagsläget 10 anställda, är baserade i Helsingborg och arbetar internationellt. ISEC står bl a inför investeringar i produktutveckling och att bygga upp en kommersiell organisation, och har i samband med det tagit in en ny ägare och nytt kapital.

Sandberg Development är genom investeringen minoritetsägare och en av tre huvudägare i bolaget.