Sandberg Development sponsor av Star for Life

Sandberg Development sponsrar från och med 2015 Star for Life, ett utbildningsprogram som implementerats i gymnasieskolor i Sydafrika, med syftet att genom utbildningsinsatser stärka ungdomars självkänsla och minska spridningen av HIV/AIDS.

Sandberg Development är en så kallad skolpartner, vilket innebär att vi är fadder för en hel skola i vilken Star for Lifes program implementeras. Genom vårt sponsorskap förbinder sig Star for Life att stödja Mangwazana High School i Sydafrika, genom att implementera ett 3-årigt program.

Idén till Star for Life föddes när grundaren och styrelseordföranden Dan Olofsson och hans hustru Christin, startade ett affärsprojekt i regionen. De såg hur människorna i Sydafrika, inte minst barnen, drabbades av HIV och AIDS. Dess förödande konsekvenser fick makarna Olofsson att inleda ett projekt på en lokal skola.