Sandberg Development investerar 30 miljoner kronor i det Malmöbaserade vattenteknikföretaget Orbital Systems.

Läs mer

I början av november startade en ombyggnation av kontorsfastigheten på Jägershillgatan 15 i Malmö.

Läs mer

Som ett led i Sandberg Developments affärsidé - "Investera i innovationer där tillväxt står i fokus" - har Sandberg Development under sommaren...

Läs mer

Nya data styrker långtidssäkerhet och behandlingseffekt av subkutana vecko- och månadsdepåer av buprenorfin i patienter med opiatberoende.

Läs mer

Den 18 april 2017 undertecknades köpeavtalet som innebär att Sandberg Development nu är ägare till Scan Coins fastighet på Jägershillgatan 26 i Malmö.

Läs mer

Ett år efter byggstart, i mars 2017, färdigställdes om- och tillbyggnaden av vår fastighet på Jägershillgatan 15.

Läs mer

I mars påbörjades en om- och tillbyggnad av vår fastighet på Jägershillgatan 15. Den första delen av ombyggnationen berör produktionslokalerna.

Läs mer

Sandberg Development sponsrar från och med 2015 Star for Life, ett utbildningsprogram som implementerats i gymnasieskolor i Sydafrika, med syftet att...

Läs mer

Torsdagen den 3 december var det första dag för handel med Camurus-aktien på Nasdaq Stockholm. Camurus steg kraftigt i sin börspremiär och är nu det...

Läs mer

Camurus offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm. Bolaget planerar att göra en nyemission som tillför bolaget 500 miljoner kronor netto - ett...

Läs mer

Nyheter