Om oss

Sandberg Development AB är en internationell koncern, där innovation är ett nyckelord. Koncernen består av tre bolag inom vitt skilda branscher och har sin bas i Malmö-/Lundregionen. Vårt mål är att genom långsiktigt ägande skapa gynnsamma förutsättningar för bolagens tillväxt. Under vår långa företagshistoria har vi fångat upp tankar och idéer inom en mängd olika affärsområden, som förvaltats, utvecklats och finansierats. Gemensamt för företagen är att Sandberg Development AB investerat på ett tidigt stadium och kontinuerligt utvecklat de unika idéer och produkter som företagen bygger på.