”Pengar ska sättas i arbete och skapa nytt”

Med denna filosofi lade Gunnar Sandberg grunden till dagens Sandberg Development AB. 36 år gammal startade han företaget Elektro Sandberg som vid försäljningen till Sydkraft 1992 hade mer än 500 anställda. Gunnar var elektriker och elektroingenjör och dessutom en skicklig entreprenör.

1992 bildades koncernen GS Development med ett tiotal företag i vitt skilda branscher där varje bolag byggde på en snillrik idé och med potential att bli framgångsrika företag.

Företaget har ägts av två generationer Sandberg och drivs nu av Gunnars son Per Sandberg. Under Pers ledning har koncernen fokuserat kring några utvalda affärsområden. Dessa har genom långsiktiga investeringar utvecklats till att bli världsledande inom respektive nisch. Per fortsätter arbetet med att utveckla unika idéer till kommersiella affärer och 2015 byter bolaget namn till Sandberg Development AB.

Vision och affärsidé är sprungna kring ledorden familjeägt, långsiktigt, innovation och världsklass för att fånga framtidens möjligheter till investeringar i nuvarande eller nya affärsområden.