BioSpring

Bioimplant Scandinavia AB fusionerades i februari 2019 med Sandberg Development AB. Vid fusionen togs den verksamhet som tidigare bedrivits av Bioimplant Scandinavia, och som främst bestod i utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av implantatsystem, med tillhörande tillbehör för handkirurgi över av Sandberg Development AB.

I och med fusionen övergick alla immateriella rättigheter till Sandberg Development AB, däribland varumärkesregistreringarna BIOSPRING® och   ® samt mönsterregistreringarna, för bland annat fingerleder;

 

För mer information om produkterna och tjänsterna under varumärket BIOSPRING® kontakta Sandberg Development AB, email biospring@sbdev.com.