Finansiell information

Här presenterar vi nyckeltal för Sandberg Development-koncernen. Siffrorna avser 2021.

Nyckeltal*

Dotterbolag

5

Omsättning

1.4 Mdkr

Soliditet

81%

Anställda

545

*Nyckeltal för koncernen avser endast innehav i vilka Sandberg Development äger mer än 50 procent för 2021.

 

Övrigt

Fastigheter

4

Innehav

10

F&U

76,1 Mkr

Grundat

1959