Finansiell information

Här presenterar vi nyckeltal för Sandberg Development-koncernen. Siffrorna avser 2022.

Nyckeltal*

Dotterbolag

5

Omsättning

1.75 Mdkr

Soliditet

76%

Anställda

477

*Nyckeltal för koncernen avser endast innehav i vilka Sandberg Development äger mer än 50 procent för 2022.

 

Övrigt

Fastigheter

5

Innehav

10

F&U

106,5 Mkr

Grundat

1959