Finansiell information

Här presenterar vi nyckeltal för Sandberg Development-koncernen. Siffrorna avser 2023.

Nyckeltal*

Dotterbolag

7

Omsättning

2,1 Mdkr

Soliditet

77,6%

Anställda

594

*Nyckeltal för koncernen avser endast innehav i vilka Sandberg Development äger mer än 50 procent för 2023.

Fastigheter

5

Innehav

15

F&U

136,3 Mkr

Grundat

1959