Våra fokusområden

Sandberg Development investerar i innovation och ny teknik för att bidra till långsiktig tillväxt och samhällsnytta inom framför allt tre innovationsområden - vattenteknik, livskvalitet och trygghet.

Area Water

Vattenteknik

Tillgången till rent vatten är en av vår tids stora utmaningar, därför investerar vi i cirkulära lösningar för effektivare användning och rening av vatten, teknik som kan minska beroendet av kemikalier vid tvätt och städning. På så sätt säkerställer vi vattentillgången samtidigt som vi gynnar miljön och människors hälsa.

Area Quality Of Life

Livskvalitet

Vi vill satsa på innovationer som förbättrar människors vardag och möjliggör ett hälsosammare, tryggare och rikare liv. Både på arbetet och hemma, oavsett om man är frisk eller sjuk.

Area Safety (1)

Trygghet

För att skapa trygghet krävs produkter och lösningar som ger oss kontroll i en given situation – på arbetet eller på fritiden. För att säkerställa tryggare miljöer med färre risker investerar vi i bolag som utvecklar innovativa lösningar för ökad precision och övervakning.