Forskning

Forskningsdonation från Sandberg Development för ökad kunskap om vatten

I april 2024 donerade Sandberg Development 100 miljoner kronor, fördelat över en 10-årsperiod, till Malmö universitet.

Donationen är riktad till Institutionen för biomedicinsk vetenskap och forskare verksamma vid forskningscentret Biofilms Research Center for Biointerfaces. Satsningen ska bekosta både grundforskning och tillämpad forskning inom fysikalisk kemi för att främja utvecklingen av bland annat nya miljövänliga material som snabbt kan brytas ned i vatten, optimerade tvätt- och rengöringsmetoder som kan minska utsläpp och föroreningar i vatten samt proteinbaserade läkemedelsberedningar. 

Läs mer här. 

Kåre Larssons och Gunnar Sandbergs forskningsstiftelse - en unik fond

Kåre Larssons och Gunnar Sandbergs forskningsstiftelse, CLRF, grundades 1997 av Kåre Larsson, (1937-2018) professor i livsmedelsteknologi vid Lunds universitet och världsledande expert på lipidstrukturer, och Gunnar Sandberg (1923-2007), entreprenör och grundare av Elektro-Sandberg och Sandberg Development samt medicine hedersdoktor vid Lunds universitet.

Kåre Larsson gjorde en banbrytande vetenskaplig upptäckt av kubiska flytande kristallina nanopartiklar, Cubosomes. Dessa har kommersialiserats av det som idag är det börsnoterade bolaget Camurus, och utgör grunden för stiftelsen som är baserad på både Kåre Larssons aktieinnehav i Camurus och en donation från Gunnar Sandberg.

Grundarnas vision var att skapa multidisciplinär forskning inom lipidvetenskap med fokus på lipiders biofysik och kemi, deras struktur och sammansättning i relation till deras funktion i biologiska system och biomedicinska/kliniska tillämpningar.

Forskningsstiftelsen är en symbol för Kåre Larssons och Gunnar Sandbergs engagemang och vänskap. Efter grundarnas bortgång drivs stiftelsen av deras respektive söner Marcus Larsson och Per Sandberg som båda sitter i stiftelsens styrelse.