Väx med oss

Tillsammans - för långsiktig tillväxt och samhällsnytta

Pengar ska sättas i arbete och bidra till samhällsnytta. Det har varit Sandberg Developments filosofi från start. Vi gör det genom investeringar i innovativa teknikbolag med målet att utveckla och bygga bolag i världsklass.  

Vi letar aktivt efter bolag och entreprenörer som har idéer eller driver innovationsutveckling för hållbar samhällsnytta, som behöver kraft att ta nästa steg. I huvudsak investerar Sandberg Development i onoterade bolag inom tre fokusområden - vattenteknik, livskvalitet och trygghet. Vi är öppna för nya erfarenheter och känner igen en god idé när vi ser den.  

Sandberg Development är ett familjeägt investeringsbolag med lång erfarenhet av att utveckla tekniska innovationer till kommersiellt framgångsrika bolag. Vår förmåga att utveckla bolag till världsklass är nyckeln till Sandberg Developments tillväxt och framgång. 

Med över 60 år som skånsk innovationsmotor är Sandberg Development en självklar, långsiktig och aktiv ägare till innovations- och teknikdrivna bolag med basen i Skåne. Investeringar gör vi för att utforska spännande tekniker, utveckla nya affärsmöjligheter, komplettera vår bolagsportfölj eller för att vi är nyfikna.  

Som aktiva ägare är vi närvarande och bidrar med kapital, erfarenhet och nätverk samt strategisk, taktisk och operativ kompetens. Målet är att bygga kommersiellt hållbara bolag. Beroende på vilken fas ditt företag är i anpassas vårt engagemang och våra resurser. Varje engagemang är unikt och anpassas efter behov och förutsättningar. Hos oss kan ditt bolag nå sin fulla affärspotential!