Sandberg Development Graduate Program 2024 

För unga i yrkeslivet, en unik start på karriären!

Sandberg Development vill genom långsiktigt aktivt ägande utveckla och investera i innovations- och teknikdrivna företag med basen i södra Sverige. Som ägarbolag strävar vi ständigt efter att förbättra och skapa nya hållbara och kommersiella lösningar för framtiden. För att klara det behöver vi rekrytera framtida talanger. Därför har vi vårt eget Sandberg Development Graduate Program.

Vårt Graduate Program erbjuder både ingenjörer och ekonomer en unik start på karriären. Under programmet blir du en del av Sandberg Development-koncernen och du får möjligheten att använda din innovativa förmåga och dina kunskaper i våra bolag. Ansökan till Sandberg Development Graduate Program 2024 är nu stängd. Vi återkopplar löpande till sökanden och tackar för visat intresse.

Arrangeras i samarbete med EFL Executive Education

EFL- Executive Education är en icke-vinstdrivande stiftelse under Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet, med en stark förankring i näringslivet, som arbetar med vidareutbildning och nätverk för yrkesverksamma. EFL erbjuder öppna kurser och program och skräddarsydda utbildningsinsatser av varierande omfattning, samt ett företagsnätverk. Hos EFL möter du framstående ämnesexperter och forskare, samt erfarna utbildningsdesigners. Läs mer om EFL Executive Education på www.efl.se