Styrning och uppförande

Visselblåsning

Vi strävar att driva en långsiktigt lönsam och hållbar verksamhet, därför antog Sandberg Developments styrelse en koncernövergripande uppförandekod 2021. I koden tydliggörs Sandberg Developments värderingar och principer och den är ett riktmärke både för hur vi förhåller oss till varandra inom koncernen och till vår omvärld - för att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Samtliga medarbetare förväntas agera i enlighet med uppförandekoden. Skulle det uppstå situationer eller beteenden som allvarligt kan skada vår verksamhet, våra dotterbolag eller medarbetare, är vi angelägna att dessa uppmärksammas. Därför har vi inrättat en anonym visselblåsarfunktion. 

Rapportering görs skriftligen via webbsidan wb.2secure.se eller muntligen via telefon på 0771-177 99 77.

Vid registrering ange SND953.