Vi skapar värde genom aktivt ägande

Våra fokusområden

Sandberg Development är ett familjeägt investeringsbolag med visionen att genom aktivt ägande i innovations- och teknikdrivna bolag bidra till tillväxt och samhällsnytta.

Våra investeringsområden

Area Water

Vattenteknik

Area Quality Of Life

Livskvalitet

Area Safety

Trygghet

Area Others

Övrigt

Aktuellt

Fredrik Sjöholm Bild 3

Nytt från koncernen

ISEC har rekryterat en ny VD - Fredrik Sjöholm - som efterträder Martin Warenholt, som slutade för några månader sedan.

Fredrik Sjöholm är sedan 2016 Vice President, Sales på Precise Biometrics i Lund och har en lång bakgrund inom internationell försäljning, inköp och affärsutveckling i chefsbefattningar på företag som Cybercom, En…

Fredrik Sjöholm är sedan 2016 Vice President, Sales på Precise Biometrics i Lund och har en lång bakgrund inom inter…

Läs mer
Swatab 960

SWATAB blir ett helägt dotterbolag till Sandberg Development

Sandberg Development investerade 2018 i vattenteknikbolaget SWATAB. Nu förvärvar Sandberg Development resterande akt…

Läs mer
Camurus 500

Nytt från koncernen

Camurus delårsrapport för tredje kvartalet 2022.

Camurus delårsrapport för tredje kvartalet 2022 publicerades idag och rapporten visar att detta kvartal var Camurus…

Läs mer
0

Nytt från Sandberg Development

Sandberg Development Graduate Program

Sandberg Development strävar efter att förbättra och skapa nya hållbara och kommersiella lösningar för framtiden. Fö…

Läs mer

Investeringsfilosofi

Focus Innovation

Innovation

Focus World Class

Världsklass

Drone startsida

Familjeägt

Langsiktighet

Långsiktighet

Nyckeltal*

Dotterbolag

5

Omsättning

1.4 Mdkr

Soliditet

81%

Anställda

545

*Nyckeltal för koncernen avser endast innehav i vilka Sandberg Development äger mer än 50 procent för 2021.