Långsiktighet skapar Världsklass

Vår investeringsfilosofi

Vår investeringsfilosofi bygger på en övertygelse om att pengar ska sättas i arbete och skapa nytt. Vi har arbetat efter denna filosofi i över 60 år.

Vi har ett humanistiskt synsätt att driva företag på där vi sätter våra medarbetare i centrum. Vi vill utveckla förtroendefulla relationer med våra dotterbolag, innehav och medarbetare där tillit och entreprenörskap är nyckelord för framgång. Våra investeringar ska bidra till långsiktig samhällsnytta och vi vill framförallt växa genom att satsa i innovations- och teknikdrivna bolag - det är här vi har mest att erbjuda vad gäller erfarenhet och kompetens.

Vi investerar främst i företag med basen i södra Sverige men med en global marknad. Närhet och regelbunden kontakt är en viktig del i att bygga förtroende. I våra egna lokaler erbjuder vi en kreativ miljö och kunskapsöverföring över bolagsgränser. Sandberg Development arbetar kontinuerligt med att utvärdera och analysera investerings- och förvärvsmöjligheter. Vi är en liten organisation med snabba beslutsvägar.

Det ska kännas rätt i magen samtidigt som det ska finnas goda möjligheter för bolaget att utvecklas med Sandberg Development som ägare. Förädlingspotentialen behöver passa vår kompetensprofil för att vi ska kunna ta en aktiv ägarroll. Vi tror på kunskapsöverföring, engagemang och närvaro för att kunna vara den bästa ägaren för våra dotterbolag och intressebolag.

Våra ledord

Det är vår långa företagshistoria, våra ledord och vårt sätt att agera som ligger till grund för vår företagskultur. Vi ser oss som ett Familjeägt Innovationsdrivet bolag med tro på att Långsiktighet skapar Världsklass.

Innovation

Våra bolag ligger i teknologins absoluta framkant och tillför nytta hos våra kunder.

Världsklass

Vi siktar på att bli bäst – att erbjuda bästa tekniken, nyttan och lönsamheten.

Familjeägt

Vi representerar ett 60-årigt svenskt industriarv som vi är stolta över och som vi vill driva vidare.

Långsiktighet

Vi har bevisat att långsiktighet och uthållighet ger resultat i framgångsrika företag.