”Pengar ska sättas i arbete och skapa nytt”

Om Sandberg Development

Sandberg Development är ett familjeägt investeringsbolag som genom aktivt ägande i
innovations- och teknikdrivna bolag vill bidra till tillväxt och samhällsnytta.

Affärsfilosofi

Utifrån ett aktivt och engagerat ägande strävar Sandberg Development efter att utveckla innovationer och affärsmöjligheter.

Genom att bidra med resurser och kompetens är målet att bolagen ska ta en marknadsledande position inom sina innovationsområden: vattenteknik, livskvalitet och trygghet.

Filosofin bygger på en övertygelse om att pengar ska sättas i arbete och skapa nytt. Precis som vi gjort i mer än 60 år.

Från innovativa idéer till framgångsrika företag.

Facade

Vår investeringsfilosofi

Vi har ett humanistiskt synsätt att driva företag på där vi sätter våra medarbetare i centrum. Vi vill utveckla förtroendefulla relationer med våra dotterbolag, innehav och medarbetare där tillit och entreprenörskap är nyckelord för framgång. Våra investeringar ska bidra till långsiktig samhällsnytta och vi vill framförallt växa genom att satsa i innovations- och teknikdrivna bolag - det är här vi har mest att erbjuda vad gäller erfarenhet och kompetens.

Investeringsfilosofi