Hållbarhet som drivkraft

Sandberg Development vill bidra till att utveckla bolag och produkter som bidrar till samhällsnytta. Det innebär att hållbarhet är en viktig drivkraft för oss.

Med investeringar i ny kunskap och teknik kan vi få fram produkter som löser problem enklare, smartare och mer hållbart genom att minska användningen av ändliga resurser.

Att vara hållbar handlar även om hur vi gör det. Att vi styr vår verksamhet på ett etiskt och hållbart sätt samtidigt som vi månar om våra medarbetare, leverantörer och kunder.

Office Meeting

Samarbete med universitet och högskolor

Vi vill vara närvarande i de akademiska miljöerna och rummen. Genom ett kontinuerligt utbyte i olika nätverk, genom sponsorskap, praktikplatser och examensarbete skapar vi förutsättningar för lärande, att hitta nya medarbetare och möjligheter att utveckla nya kommersiellt bärkraftiga idéer.

Läs mer om vårt samarbete