Sandberg Development

Från innovativa idéer till framgångsrika bolag

Genom ett aktivt ägande i innovationsdrivna företag, främst inom vattenteknik, livskvalitet och säkerhet, bidrar Sandberg Development till att driva tillväxt och samhällsnytta. Sandberg Development är antingen ensamägare eller delägare i Aimpoint, GAIM, Nordisk Clean Solutions, RESCUE Intellitech, SWATAB, ISEC Monitoring Systems, Orbital Systems, Clean Oil Technology, Drupps, Silanos, Watersprint, Xocchiali och börsnoterade Camurus.

Sandberg Development grundades 1959 och har idag mer än 60 års erfarenhet av att omvandla innovativa idéer till framgångsrika företag. I 40 år har vi haft våra rötter i Jägersro i Malmö. Genom tillväxt, fastighetsförvärv och investeringar har företaget stadigt expanderat och idag har vi ett eget innovationskvarter, Sandberg Valley. Det är här flera av koncernens dotterbolag och intressebolag finns, inklusive kontor, produktionsanläggningar samt labb- och demoverksamhet. Vi är övertygade om att en gemensam mötesplats främjar kunskapsutbyte, innovation och välbefinnande. Sandberg Valley har också en förstklassig restaurang som serverar ett urval av dagliga lunchalternativ och kan bokas som lokal för en enkel svensk fika eller andra evenemang.

Vårt fokus på att utveckla svenska innovationer som språngbräda för framgångsrika produkter och företag utgör grunden för vår koncern. Vi arbetar tillsammans för att förbättra organisationer och för att identifiera ouppfyllda affärsmöjligheter, insatser som också har resulterat i avknoppningsprojekt och nya företag. Idag utvecklar och säljer våra företag – som har egna kontor i Washington, Marseille och Singapore – produkter som är tillgängliga över hela världen.

Större globala utmaningar kräver nya lösningar, och det är därför vi behöver innovativa talanger som är redo att utmana status quo. Med innovation som kärnan i vår företagskultur, söker vi medarbetare som tillför nya sätt att tänka, färdigheter och erfarenheter för att möta de utmaningar vi står inför. Och även om vi kommer att utmana dina tankar och idéer vill vi även att du utmanar oss och vårt sätt att arbeta på.

Vår väletablerade företagshistoria, våra kärnvärden och vårt agerande som ett familjeägt, långsiktigt innovationsdrivet företag skapar värde i världsklass.