RESCUE Intellitech Logo

VD:

Martin Valfridsson

Investeringsområde:

Livskvalitet

Investeringsår:

2018

Andel:

100%

Antal medarbetare:

27

Hemsida:

https://www.rescueintellitech.com/

RESCUE Intellitech

RESCUE Intellitech utvecklar produkter för säker och enkel rengöring av rökdykarutrustning för brandmän, och säljer framförallt till räddningstjänst och brandväsen. Tvättmaskinerna Solo Rescue® och DeconWasher Pro rengör andningspaket, hjälmar, stövlar och handskar nedsmutsade av sot som innehåller cancerogena ämnen och brandpersonal undviker därmed hälsofarliga ämnen.