COT
Image002

VD:

Mats Backlund

Investeringsområde:

Vattenteknik

Investeringsår:

2022

Antal medarbetare:

3

Hemsida:

https://cot.se/

COT

COT erbjuder ett system för att kontinuerlig rening av industrioljor. Genom att minimera vatteninträngning och dess skadliga effekter i hydraulik-, smörj-, och transmissionssystem underlättas övergången från fossila till biobaserade oljor, och tekniken bidrar därmed i omställningen till ett mer hållbart samhälle.