Pluvioflow Icon Example
Pluvioflow Logo Bl

Investeringsområde:

Vattenteknik

Investeringsår:

2024

Hemsida:

http://www.pluvioflow.com/

PluvioFlow

PluvioFlow AB är ett nystartat vattenteknikbolag som bygger på 30 års forskning på GIS-centrum vid Lunds universitet om hur vatten rör sig i olika miljöer vid extrema skyfall. Ökad frekvens och intensitet av extrema väderhändelser blir alltmer förekommande som ett resultat av klimatförändringar. Det ställer högre krav på mer precis hydrologisk simulering för bättre samhälls- och katastrofhantering. Med PluvioFlows nya dynamiska simuleringsalgoritm finns potential att väsentligt minska tidsåtgången, som idag kan ta flera veckor, och ge ett flödesresultat närmare verkligheten.

Bakom det nya bolaget står forskartrion Andreas Persson, Petter Pilesjö och Abdulghani Hasan samt LU Holding och Sandberg Development. Sam Sarwat, matematiker med erfarenhet av hydrologisk modellering från Lunds universitet och DHI, blir bolagets första medarbetare och CTO.