Reccan 2023
RECCAN Logo

VD:

Malin Bornschein

Investeringsområde:

Livskvalitet

Investeringsår:

2023

Ägande:

Passivt

Hemsida:

https://www.reccandiagnostics.com

Reccan

Reccan är ett ungt medicintekniskt företag med fokus på att förbättra prognosen för patienter som diagnosticeras med bukspottkörtelcancer. De har utvecklat ett lättanvändbart blodtest för att möjliggöra upptäckt av cancern i ett tidigare skede än vad som är möjligt idag. Bristen på effektiva diagnostiska biomarkörer föranledde forskning på tumörbiologi och biomarkörer för bukspottkörtelcancer, vilket i sin tur ledde fram till grundandet av Reccan av kirurger och forskare vid Lunds universitetssjukhus.