2024-02-01

Sandberg Development utökar sin inkubator med investering i startupbolaget PluvioFlow

1 Pluvioflow Sandbergdevelopment

Sandberg Development är ett familjeägt investeringsbolag som genom aktivt ägande i innovations- och teknikdrivna bolag vill bidra till tillväxt och samhällsnytta. Nu utökar koncernen sin inkubatorverksamhet. Genom att gå in i det nystartade vattenteknikbolaget PluvioFlow, som utvecklar verktyg för hydrologisk simulering, vill Sandberg Development bidra till bättre samhälls- och resursplanering vid extremväder.

Förändrade nederbördsmönster och hydrologiska cykler samt en ökad frekvens och intensitet av extrema väderhändelser blir alltmer förekommande som ett resultat av klimatförändringar. Det ställer högre krav på mer precis hydrologisk simulering för bättre samhälls- och katastrofhantering.

PluvioFlow AB är ett nystartat bolag som bygger på 30 års forskning på GIS-centrum vid Lunds universitet om hur vatten rör sig i olika miljöer vid extrema skyfall. Med en ny dynamisk simuleringsalgoritm finns potential att väsentligt minska tidsåtgången, som idag kan ta flera veckor, och ge ett flödesresultat närmare verkligheten. En mer precis skyfallssimulering kan innebära förbättrad samhälls- som katastrofhantering och därmed färre skador. Med ett mer verklighetsnära verktyg är det möjligt att utveckla effektivare strategier för vattenresurshantering.

Bakom det nya bolaget står forskartrion Andreas Persson, Petter Pilesjö och Abdulghani Hasan samt LU Holding och Sandberg Development. Sam Sarwat, matematiker från DHI, blir bolagets första medarbetare och CTO.

Vattenteknik är ett av Sandberg Developments fokusområden och med investeringen vill koncernen bidra till att en ny dynamisk simuleringsteknik snabbare når marknaden.

- Att effektivt planera för och hantera återkommande extrema väderförhållanden och vattenflöden är en global och mycket angelägen utmaning. Genom mer kunskap om vattenflöden och dynamisk hydrologisk simulering går det att arbeta mer förebyggande, inte minst för att skydda liv, tillgångar och samhällskritisk infrastruktur. Vi ser att PluvioFlows simuleringsalgoritm kan vara intressant både för offentliga verksamheter, försäkrings- och fastighetsbolag och för företag inom framtida samhälls- och infrastrukturplanering, säger Stefan Persson, VD och koncernchef på Sandberg Development.

- Skyfallens intensitet ökar med klimatförändringarna. Mer och kraftigare regn kommer allt oftare även vintertid vilket ställer till det extra mycket, vilket vi har sett på olika platser i Sverige de tre senaste vintrarna. För att tillräckligt med klimatanpassningar ska kunna genomföras måste fler förstå hur vattnet rör sig, både i städer och på landet. Klimatanpassningarna som behövs är både små och stora, men de kommer att behöva vara utspridda. Därför skapar vi förutsättningar för att kunna göra högupplösta simuleringar, bland annat med data som är allmänt tillgänglig. Ofta på en nivå av en kvadratmeter, säger Andreas Persson, en av grundarna på PluvioFlow AB.

Under 2023 startade Sandberg Development en egen inkubatorverksamhet med fokus på investeringar i startupbolag och idéer med stor potential. Här vill koncernen kontinuerligt bidra med sin kompetens inom teknik och affärsutveckling så att bolagen kan accelerera sin tillväxt. PluvioFow blir Sandberg Developments andra inkubatorsatsning, förutom investeringen Xocchiali, som utvecklar smarta glasögon, 2023. 

 

För mer information, kontakta:
Stefan Persson
President/CEO Sandberg Development
sp@sbdev.com

 

 

 

Senaste nyheterna

2024-07-03

Fredrik Nordmark – 34 år i hjärtat av Sandbergs Restaurang

Som den första heltidsanställde kocken har Fredrik Nordmark byggt upp den koncerngemensamma restaurangen på Sandberg…

Läs mer

2024-06-14

Marco Silanos – en man med en mission

På många sätt förkroppsligar Milanobon Marco Silanos det typiska för Italien. Livet kretsar kring familj, mat och vi…

Läs mer

2024-06-12

Sandberg Development gör ny inkubatorinvestering – nu i mjukvarubolaget RemotiveLabs

Som aktiv ägare i teknikdrivna bolag vill Sandberg Development bidra till innovation, tillväxt och samhällsnytta. Nu…

Läs mer

2024-06-05

Gabriella Larsson – Den nyfikna marknadschefen som brinner för samhällsnytta och lönsamma affärer

Ungefär 2,2 miljarder av jordens befolkning saknar tillgång till rent vatten, enligt UNICEF. Gabriella Larsson into…

Läs mer

2024-05-31

Gabriella Danielsson – Åter på Sandberg Development, nu som Commercial Director för GAIM

Efter flera år med de största varumärkena inom kosmetikbranschen, på outdoor-bolaget Thule och på Sveriges Exportråd…

Läs mer