Skapar förutsättningar för samhällsnytta

Samarbete med universitet och högskolor

För att kunna driva våra verksamheter med fokus på tillväxt och samhällsnytta är det avgörande att vi samarbetar vi med universitet och högskolor.

Vi vill vara närvarande i de akademiska miljöerna och rummen. Genom ett kontinuerligt utbyte i olika nätverk, genom sponsorskap, praktikplatser och examensarbete skapar vi förutsättningar för lärande, att hitta nya medarbetare och möjligheter att utveckla nya kommersiellt bärkraftiga idéer.

Sandberg Development Graduate Program

Sandberg Development strävar efter att förbättra och skapa nya hållbara och kommersiella lösningar för framtiden. För att klara det behöver vi rekrytera framtida ledare och nyckelbefattningar. Därför startar vi hösten 2023 den första omgången av Sandberg Developments Graduate Program där vi söker nyutexaminerade ekonomer och tekniker för visstidsanställning inom koncernen. Läs mer om vårt Graduate Program här.

Sponsorskap

Elektroteknik på LTH

Med start höstterminen 2022 kommer Sandberg Development att vara huvudsponsor för mottagningen av nya studenter inom ingenjörsutbildningen Elektroteknik på Lunds Tekniska Högskola, LTH. Läs mer om vårt sponsorskap här.