2018-07-20

Avknoppning och renodling av Solo Rescue från GRANULDISK

Sandberg Development har beslutat att knoppa av och renodla verksamheten inom dotterbolaget GRANULDISKs produktområdet SOLO Rescue.

GRANULDISK som är marknadsledande inom kommersiella grovdiskmaskiner har märkt ett allt större intresse från brandväsendet på olika internationella marknader för SOLO Rescues tvättmaskin för rökdykarutrustning. Sandberg Development har därför tagit beslut om att renodla, fokusera och tillföra resurser till SOLO Rescue för att utveckla de nya affärsmöjligheterna fullt ut.

- Då SOLO Rescues kunder skiljer sig från GRANULDISKs traditionella storkökskunder och att vi under en tid sett ett ökande intresse för denna produkt är det naturligt att vi nu vill försöka ta till vara de kommersiella möjligheterna genom fokusering och accelererad resursförstärkning säger Martin Jonsson, VD och koncernchef för Sandberg Development som äger GRANULDISK.

Solo Rescue är en rengöringsmaskin för rökdykarutrustning som utvecklats av GRANULDISK i samarbete med räddningstjänsten i Sverige under tre år. Kunderna är framförallt brandväsen och räddningstjänst som har behov av att rengöra kontaminerad utrustning efter användning. Det gäller bland annat andningspaket, handskar, stövlar och hjälmar.  På många ställen rengörs rökdykarutrustningen fortfarande för hand vilket innebär stora risker i hanteringen då det finns cancerogena ämnen i brandrester och sotpartiklar. Med utgångspunkt från GRANULDISKs grovdiskmaskin har en ny rengöringsmaskin utvecklats för just detta behov. Rengöringen minskar hälsoriskerna för brandmännen. Produkten lanserades i Sverige 2013 och finns på flera europeiska marknader. Inom kort kommer tester att påbörjas i USA där intresset växer snabbt.

- Vi har sett ett ökat intresse för produkten i Europa och har pilotprojekt på gång i USA. Genom att renodla verksamheten under ett eget särskiljande varumärke i kombination med en väsentlig resursförstärkning med bland annat kommande nyrekryteringar är vi övertygade om att förutsättningar finns för att lyckas, säger Peter Schön, VD på GRANULDISK.

Avknoppningsprocessen som bland annat innebär överförande av produkträttigheter och namnbyte har påbörjats under våren och berör inledningsvis några få medarbetare. Sandberg Development har beslutat att investera för att bygga upp och renodla det nya bolaget. VD för SOLO Rescue blir inledningsvis Peter Schön och processen inklusive namnbyte kommer att vara klart under tidig höst

Peter Schön kommer, så snart ersättare är rekryterad, att lämna sitt operativa uppdrag för GRANULDISK och förstärka moderbolaget Sandberg Developments affärsutveckling med investeringar i nya affärsområden. 

 

 

För mer information, kontakta:

Martin Jonsson, VD och koncernchef på Sandberg Development AB

E-post: mj@sbdev.com, mobil: 070-65 54 382

 

Peter Schön VD GRANULDISK AB,

E-post: peter.schon@granuldisk.com, 0768-85 09 04

Sandberg Development har beslutat att knoppa av och renodla verksamheten inom dotterbolaget GRANULDISKs produktområdet SOLO Rescue.

Alla nyheter

Buvidal® godkänd som första långtidsverkande behandling av opioidberoende i Australien

Camurus meddelar idag att den australiensiska läkemedelsmyndigheten (TGA) har godkänt Buvidal® Weekly och Buvidal® Monthly för underhållsbehandling av opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling

Läs mer
Camurus får EU-godkännande för Buvidal®

Camurus får EU-godkännande för Buvidal® (CAM2038) vecko- och månadsdepåer mot opioidberoende. Buvidal är det första långtidsverkande läkemedlet för behandling av opioidberoende i EU.

Läs mer
Camurus delårsrapport januari - september 2018

“Efter det positiva CHMP-utlåtandet har vi accelererat våra marknadsförberedelser och står redo för lansering på första vågens marknader i Europa”, säger Fredrik Tiberg, VD och koncernchef för Camurus, i sin VD-kommentar.

Läs mer
AF Bostäder installerar SWATAB:s filtersystem

AF Bostäder i Lund öppnar två nya tvättstugor på Vildanden där studenterna kan tvätta med superrent vatten - helt utan kemikalier.

Läs mer
Största ordern hittills för Orbital Systems

Omskrivna Malmöbolaget Orbital Systems har landat flera stora affärer värda över 95 miljoner kronor sammanlagt.

Läs mer
Avknoppning och renodling av Solo Rescue från GRANULDISK

Sandberg Development har beslutat att knoppa av och renodla verksamheten inom dotterbolaget GRANULDISKs produktområdet SOLO Rescue.

Läs mer
Sandberg Development investerar i vattenteknikbolaget SWATAB

Det familjeägda investeringsbolaget Sandberg Development investerar i – SWATAB (SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AB). Investeringen innebär en tillväxtsatsning med uppskalning av organisation och produktion vilken kommer att byggas upp i Sandberg Developments lokaler i Malmö.

Läs mer
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy

I samband med att den nya dataskyddsförordningen inom EU, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018, uppdaterade vi vår integritetspolicy. Hela policyn hittar du nedan.

Läs mer
Sandberg Development investerar i Orbital Systems

Sandberg Development investerar 30 miljoner kronor i det Malmöbaserade vattenteknikföretaget Orbital Systems.

Läs mer
Ombyggnad av kontorsfastighet

I början av november startade en ombyggnation av kontorsfastigheten på Jägershillgatan 15 i Malmö.

Läs mer
Sandberg Development investerar i nytt utvecklingsbolag

Som ett led i Sandberg Developments affärsidé - "Investera i innovationer där tillväxt står i fokus" - har Sandberg Development under sommaren investerat i ett onoterat utvecklingsbolag, ISEC AB.

Läs mer
Förvärv av Scan Coin fastighet

Den 18 april 2017 undertecknades köpeavtalet som innebär att Sandberg Development nu är ägare till Scan Coins fastighet på Jägershillgatan 26 i Malmö.

Läs mer
Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar positiva fas 3-resultat från långtidsstudie av CAM2038

Nya data styrker långtidssäkerhet och behandlingseffekt av subkutana vecko- och månadsdepåer av buprenorfin i patienter med opiatberoende.

Läs mer
Ombyggnad av fastighet klar

Ett år efter byggstart, i mars 2017, färdigställdes om- och tillbyggnaden av vår fastighet på Jägershillgatan 15.

Läs mer
Ombyggnad av fastighet

I mars påbörjades en om- och tillbyggnad av vår fastighet på Jägershillgatan 15. Den första delen av ombyggnationen berör produktionslokalerna.

Läs mer
Sandberg Development sponsor av Star for Life

Sandberg Development sponsrar från och med 2015 Star for Life, ett utbildningsprogram som implementerats i gymnasieskolor i Sydafrika, med syftet att genom utbildningsinsatser stärka ungdomars självkänsla och minska spridningen av HIV/AIDS.

Läs mer
Lyckad börspremiär för Camurus

Torsdagen den 3 december var det första dag för handel med Camurus-aktien på Nasdaq Stockholm. Camurus steg kraftigt i sin börspremiär och är nu det största bolaget i biotekniksektorn på Stockholmsbörsen.

Läs mer
Camurus börsnoteras

Camurus offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm. Bolaget planerar att göra en nyemission som tillför bolaget 500 miljoner kronor netto - ett börsvärde på cirka 2 miljarder kronor vid noteringen.

Läs mer
Mazars SET företagspris 2015 till Sandberg Development

Den 3 november 2015 delade Mazars SET ut sitt företagspris till årets uthålliga företag 2015. Priset i år gick till Sandberg Development! Per Sandberg fanns på plats för att ta emot priset vid prisutdelningsceremonin i Malmö.

Läs mer
Ny CFO på Sandberg Development

Kent Bengtsson tillträdde den 25 augusti 2015 befattningen som CFO - Chief Financial Officer.

Läs mer
GRANULDISK storsatsar - inviger ny produktionsanläggning i Malmö

GRANULDISK flyttade nyligen in i sin nya anläggning i Malmö. Bakgrund till storsatsningen är stark tillväxt i Sverige och Europa och ökad efterfrågan, inte minst i Asien och Mellanöstern. Det senaste året har bolaget rekryterat ett tiotal medarbetare och räknar med ytterligare rekryteringar på sikt.

Läs mer
GS Development byter namn till Sandberg Development AB

Efter ett omfattande varumärkesarbete byter GS Development namn till Sandberg Development AB. Arbetet initierades i syfte att skapa en större kommunikativ tydlighet som speglar koncernens fokus på innovationer i världsklass.

Läs mer