2018-10-26

Nytt från koncernen: Camurus delårsrapport januari - september 2018

“Efter det positiva CHMP-utlåtandet har vi accelererat våra marknadsförberedelser och står redo för lansering på första vågens marknader i Europa”, säger Fredrik Tiberg, VD och koncernchef för Camurus, i sin VD-kommentar.

Verksamhetsöversikt tredje kvartalet 2018

Finansiell översikt tredje kvartalet 2018

VDs kommentar
Betydande framsteg mot godkännanden av Buvidal® (CAM2038) för behandling av opioidberoende gjordes under tredje kvartalet. Det positiva utlåtandet från CHMP, FDA:s utfärdande av PDUFA-måldatum samt en snart avslutad utvärdering av Buvidal i Australien, innebär att vi kan förvänta godkännanden av CAM2038 på de största marknaderna för opioidberoende under 2018. Därutöver rapporterade vi positiva fas 3-resultat för CAM2038 i patienter med kronisk smärta och fortsatte avancemangen av andra viktiga läkemedelskandidater i utvecklingsportföljen.

Rekommenderat godkännande av Buvidal i Europa
I september kunde vi meddela att den Europeiska läkemedels-myndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) lämnat ett positiv yttrande som rekommenderade godkännande av Buvidal för behandling av opioidberoende hos vuxna och ungdomar från 16 år. Ett slutgiltigt beslut om försäljningsgodkännande väntas av Europeiska kommissionen senare i november.

Vid godkännande blir Buvidal det första långtidsverkande läkemedlet för behandling av opioidberoende i Europa, med uppskattningsvis 1,3 miljoner problemanvändare av opioider och heroin. Genom att erbjuda flexibla veckovisa eller månatliga doseringsalternativ kan Buvidal hjälpa patienter till bättre behandlingsresultat och livssituation, utan krav på frekventa, ofta dagliga, vårdbesök. Dessa kan vara både betungande och stigmatiserande för människor som försöker bygga upp sina liv och sköta ett arbete. Efter det positiva CHMP-utlåtandet har vi accelererat våra marknadsförberedelser och står redo för lansering på första vågens marknader i Europa, Tyskland, Storbritannien och Norden under Q1 2019.

Under perioden har vi etablerat ett australiskt dotterbolag, Camurus Pty Ltd, och utsett Ruari Macdonald till affärsenhetschef. Ruari har gedigen erfarenhet av marknadsföring av specialistläkemedel från GSK, Reckitt Benckiser, Eli Lilly och Mundipharma och ansvarar för marknadsföring och försäljning av Buvidal i Australien.

I juli tilldelade Food and Drug Administration (FDA) ett måldatum för godkännandebeslut för CAM2038 till den 26 december 2018. Vår partner Braeburn har arbetat intensivt och strategiskt tillsammans med betalare, distributörer och förskrivare för att säkerställa att opioidberoende patienter i USA kan få tillgång till en ny effektiv behandling. Med 2,5 miljoner diagnostiserade opioidberoende patienter, fler än 130 förlorade liv dagligen till följd av en eskalerande opioidkris, är behovet av nya behandlingsalternativ skriande.

Effektiv, långtidsverkande lindring av kronisk smärta
I september tillkännagav vi positiva övergripande fas 3-resultat för CAM2038 hos patienter med kronisk ländryggssmärta. Studien visade att CAM2038 gav statistiskt säkerställd smärtlindring hos patienter som tidigare behandlats med opioider under en längre tid utan att få tillfredställande smärtlindring.

Närmare 20 procent av befolkningen i Europa och USA lider av kronisk smärta, vilket ofta är kopplat till depression, ångest och beroendeproblematik. Kronisk smärta är ett enormt hälsoproblem som orsakar stort lidande och enorma samhällskostnader. Behandling av kronisk smärta i patienter med beroendeproblem är särskilt utmanande. CAM2038 är utformad för att ge varaktig smärtlindring och samtidigt vara ett säkrare behandlingsalternativ genom att öka behandlingsföljsamhet och minska risker för beroende, missbruk, läkemedelsspridning och överdosering. Efter att ha visat positiva fas 3-resultat för CAM2038 mot kronisk smärta, fortsätter utvärdering av långtidssäkerhet i en öppen förlängningsstudie som kommer att avslutas under första halvåret 2019 och därefter påbörjas arbetet med att sammanställa ansökningar om marknadsgodkännande.

Fas 3-förberedelser för CAM2029
Under tredje kvartalet slutförde vi designen av det registreringsgrundande fas 3-programmen för CAM2029 för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer (NET). Första studien planeras startas under andra kvartalet 2019, efter myndighetsgodkännande. Med sin patientvänliga produktdesign och potential till förbättrad behandlingseffekt bedömer vi att CAM2029 kan få en betydande andel av den framtida marknaden för långverkande somatostatinanaloger som årligen omsätter 2,6 miljarder dollar globalt.

Fortsatt klinisk utveckling av CAM2043
Efter att nyligen fått positiva fas 1-resultat för vår treprostinildepå, CAM2043, arbetar vi tillsammans med opinionsledare och kliniska experter för att designa det registreringsgrundande kliniska programmet för CAM2043 för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH), med målet att utföra en klinisk fas 2-studie under 2019, och därefter påbörja ett registreringsgrundande fas 3-program. Vidare undersöker vi användningen av CAM2043 inom ytterligare indikationer.

En uppdatering kring vår kliniska utvecklingsportfölj kommer ges vid vår kapitalmarknadsdag i Stockholm den 11 december 2018.

Vi ser med entusiasm fram emot de kommande månaderna med förväntade godkännanden och lanseringar av Buvidal runt om i världen. Försäljningsgodkännanden på de tre största marknaderna innebär ett genombrott för Camurus då vi går in i kommersiell fas med vårt första läkemedel. Dessutom bidrar dessa till att ytterligare validera vår unika långtidsverkande formuleringsteknologi, FluidCrystal®, vilket också kommer driva utveckling av nya läkemedel och våra affärsaktiviteter. Vi tror att Buvidal kan få en mycket viktig roll i att hjälpa människor som kämpar med opioid-beroende till ett bättre liv och bidra till att stävja den pågående opioidkrisen. Vi har haft ett produktivt kvartal och jag är tacksam för mina medarbetares betydande insatser och exceptionella engagemang.

Fredrik Tiberg
Vd och koncernchef

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com  

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018, klockan 07.00 (CET).

“Efter det positiva CHMP-utlåtandet har vi accelererat våra marknadsförberedelser och står redo för lansering på första vågens marknader i Europa”, säger Fredrik Tiberg, VD och koncernchef för Camurus, i sin VD-kommentar.

Alla nyheter

Nytt från Sandberg Development: samarbete med Lunds Tekniska Högskola

Sandberg Development kommer att vara huvudsponsor för mottagningen av nya studenter inom ingenjörsutbildningen Elektroteknik på Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Rapport från andelsprojektet i Vayalakkavoor, Indien

Hand in Hand är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom, och är en av de ideella organisationer som Sandberg Development valt att stötta. Hand in Hand verkar främst i Indien, Kenya, Zimbabwe och Afghanistan.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus delårsrapport för andra kvartalet 2022

Camurus delårsrapport för andra kvartalet 2022, som publicerades den 15 juli, visade både ökade intäkter och lönsamhet.

Läs mer
Nytt från koncernen: RESCUE Intellitech lanserar DeconWasher™ Pro S på årets största mässa, FDIC International, i USA.

Under torsdagen den 28 april var det äntligen dags för RESCUE Intellitech att lansera sin nya maskin DeconWasher ™Pro S.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus årsredovisning för 2021

Camurus årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Stefan Persson har tillträtt som koncernchef

Stefan Persson tillträdde den 21 mars 2022 som ny koncernchef på Sandberg Development. Han tar över efter Martin Jonsson, som lämnade koncernen i slutet av 2021.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Stefan Persson ny koncernchef

Sandberg Developments koncernchef Martin Jonsson kommer att lämna bolaget i slutet av 2021 efter 22 år. Ny koncernchef blir Stefan Persson som idag är VD på börsnoterade Precise Biometrics. Han börjar på Sandberg Development senast den 21 mars 2022.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Sandberg sponsor av JSM 2021 i segling

Sandberg Development har glädjen att vara en av sponsorerna till JSM i segling, som pågår den 13 - 15 augusti 2021 i Lomma.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus delårsrapport för andra kvartalet 2021

Idag släpptes Camurus delårsrapport för det andra kvartalet 2021. "Resultatrikt andra kvartal med god tillväxt, nya regulatoriska framsteg och utsikt för marknadsgodkännande i USA under 2021", säger Fredrik Tiberg, VD & Koncernchef.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus vinnare av Carnegie Sustainability Award 2021

Camurus har tilldelats Carnegie Sustainability Award 2021, i kategorin small-cap. Priset annonserades den 19 maj vid Carnegies Sustainability Seminar.

Läs mer
Nytt från koncernen - SWATAB i samarbete med Räddningstjänsten i Kristianstad

Räddningstjänsten i Kristianstad slutar att tvätta brandmännens skyddskläder med tvättmedel. I stället blir man först i Sverige med en ny, mindre hälsoskadlig metod där man använder sig av ultrarent avjoniserat vatten

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus årsredovisning för 2020

Camurus årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer
Nytt från koncernen: Granuldisk finalist i Malmö Näringslivsgala

Granuldisk blev utvalt som en av finalisterna som presenterades av Malmö Näringslivsgala, en näringslivsgala för företag från Malmö.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus meddelar utfall i skiljedomsförfarande

Camurus meddelade den 10 december 2020 att ICC International Court of Arbitration har utfärdat deldom i skiljeförfarandet mellan Camurus och Braeburn avseende licensavtal kring utveckling och kommersialisering av CAM2038 i Nordamerika.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus meddelar att Braeburn erhåller Complete Response Letter för Brixadi i USA

Camurus AB meddelade idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) utfärdat en begäran till Camurus licenspartner Braeburn om ytterligare information, i form av ett Complete Response Letter (CRL), avseende registreringsansökan för Brixadi.

Läs mer
Nyheter från koncernen: GAIM lanserar ny webbplats

På sin nylanserade webbplats har GAIM en integrerad e-handelslösning/webbshop där den jaktintresserade nu kan lägga en beställning på en jaktsimulator för att träna sitt skytte hemma.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus tredje delårsrapport 2020

"Vi såg en fortsatt positiv utveckling på samtliga marknader och upprepar den höjda intäktsprognosen."

Läs mer
Nytt från koncernen: Ytterligare genombrottsorder för ISEC

ISEC Monitoring Systems har under det senaste året tagit tre stora och strategiskt viktiga affärer, värda runt 20 miljoner kronor, vilket Sydsvenska Dagbladet skriver om idag.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus delårsrapport andra kvartalet 2020

”Försäljningen av Buvidal® ökade för fjärde kvartalet i rad med över 50 procent”

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus har genomfört en riktad nyemission

Camurus har genomfört en riktad nyemission om 2 miljoner aktier och tillförs härigenom 300 MSEK

Läs mer
Nytt från koncernen: Positiva fas 2-resultat

Positiva fas 2-resultat med FluidCrystal® setmelanotid veckodepå för behandling av grav fetma.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus höjer utsikten för produktförsäljning

Camurus höjer utsikten för produktförsäljning och omsättning 2020.

Läs mer
Nytt från Koncernen: Camurus Delårsrapport januari-mars 2020

”Antalet patienter i behandling med Buvidal® ökade under kvartalet med närmare 90 procent”

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus årsredovisning för 2019

Camurus årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus meddelar stor efterfrågan på Buvidal® under första kvartalet

Camurus meddelar fortsatt stark försäljningsutveckling av Buvidal® vecko- och månadsdepåer för behandling av opioidberoende.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus bokslutskommuniké 2019

Camurus har släppt sin bokslutskommuniké för 2019

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus har genomfört en riktad nyemission

Genom nyemissionen på cirka 3,7 miljoner aktier, som genomfördes den 6 december 2019, tillförs Camurus cirka 300 MSEK.

Läs mer
Nyheter från koncernen: GRANULDISK lanserar PowerGranules BIO

GRANULDISK har lanserat biologiskt nedbrytbara granuler, PowerGranules BIO, av 100% förnybara material.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus läkemedel Buvidal® subventioneras i Australien

Australien har meddelat att Camurus läkemedel Buvidal® (buprenorfin) kommer att ingå i den australiska läkemedelsförmånen, PBS.

Läs mer
Nytt från koncernen: Tre nya produkter från ISEC

ISEC har lanserat tre nya produkter för bättre och säkrare övervakning av radiaktiva miljöer.

Läs mer
Nytt från koncernen: Positivt utfall för Camurus i rättsprocess om marknadsgodkännande av Brixadi™ i USA

Camurus partner Braeburn har fått ett positivt utfall i den rättsprocess de inledde i april 2019 för ett godkännande av Brixadi (Buvidal® i USA) och FDA ombeds nu att ompröva Braeburns ansökan om slutligt godkännande av Brixadi™ i USA.

Läs mer
Nytt från koncernen: FDA beviljar Camurus fas 3-sudie av CAM2029 för behandling av akromegali

FDA har godkänt Camurus Investigational New Drug-ansökan för genomförande av en fas 3-studie av CAM2029 subkutan oktreotiddepå för behandling av patienter med akromegali.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Vi inför det kemikaliefria kontoret

Med start i juni kommer Sandberg Developments samtliga kontors- och produktionslokaler att städas och tvättas med DIRO® vatten - helt utan kemikalier.

Läs mer
Nytt från koncernen: Rättsprocess påbörjad för omedelbart marknadsgodkännande av Brixadi i USA

Camurus partner Braeburn Inc har initierat en rättsprocess för ett godkännande av Brixadi (Buvidal® i USA) och upphävning av FDA:s beslut om treårsexklusivitet för en annan produkt. Buvidal är godkänt för opioidbehandling i EU och Australien.

Läs mer
Nytt från koncernen: Positiva resultat för Buvidal® vid behandling av fentanylmissbruk

Nya positiva resultat i fas-3 studie visar att Camurus Buvidal® ger bättre behandlingseffekt för bland annat fetanylmissbruk jämfört med andra standardbehandlingar samt minskad abstinens och drogbegär.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus företrädesemission övertecknad

Camurus företrädesemission om 403 MSEK har övertecknats. Nyemissionen genomfördes för att säkerställa finansiering av lansering och marknadsföring Buvidal i Europa och Australien.

Läs mer
Nytt från koncernen: Aimpoint tar hem nytt stort FCS-kontrakt från US Military

Aimpoint har fått ett stor kontrakt på 24 MUSD från US Military för FCS 13-RE system för SAABs bärbara vapensystem Carl-Gustaf (MAAWS) och för användning av U.S. Army, U.S Marine Corps och U.S. Special Operations Command.

Läs mer
Nytt från koncernen: GAIM knoppas av från Aimpoint

Med utgångspunkt från Aimpoints rödpunktssikte för jaktgevär har bolaget utvecklat en kommersiell VR-plattform, GAIM, som nu knoppas av till ett eget bolag.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: 60 år av skånsk innovationskraft

1959 startade Gunnar Sandberg ElektroSandberg och lade grunden till det som vi idag känner som Sandberg Development.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus Bokslutskommuniké 2018

Camurus har släppt sin Bokslutskommuniké för 2018

Läs mer
Nytt från koncernen: Ny VD på GRANULDISK

Mikael Samuelsson tillträdde den 7 januari 2019 som VD på GRANULDISK.

Läs mer
Nytt från koncernen: Avknoppning av Solo Rescue från GRANULDISK

Under sommaren 2018 beslutades att knoppa av verksamheten som fokuserar på tvätt av rökdykarutrustning från GRANULDISK i ett eget bolag - RESCUE Intellitech.

Läs mer
Nytt från koncernen: Ny VD på SWATAB

Mats Marklund tillträdde under november 2018 som ny VD på SWATAB.

Läs mer
Nytt från koncernen: Buvidal® godkänd som första långtidsverkande behandling av opioidberoende i Australien

Camurus meddelar idag att den australiensiska läkemedelsmyndigheten (TGA) har godkänt Buvidal® Weekly och Buvidal® Monthly för underhållsbehandling av opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus får EU-godkännande för Buvidal®

Camurus får EU-godkännande för Buvidal® (CAM2038) vecko- och månadsdepåer mot opioidberoende. Buvidal är det första långtidsverkande läkemedlet för behandling av opioidberoende i EU.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus delårsrapport januari - september 2018

“Efter det positiva CHMP-utlåtandet har vi accelererat våra marknadsförberedelser och står redo för lansering på första vågens marknader i Europa”, säger Fredrik Tiberg, VD och koncernchef för Camurus, i sin VD-kommentar.

Läs mer
Nytt från koncernen: AF Bostäder installerar SWATAB:s filtersystem

AF Bostäder i Lund öppnar två nya tvättstugor på Vildanden där studenterna kan tvätta med superrent vatten - helt utan kemikalier.

Läs mer
Nytt från koncernen: Största ordern hittills för Orbital Systems

Orbital Systems har landat flera stora affärer värda över 95 miljoner kronor sammanlagt.

Läs mer
Nytt från koncernen: Avknoppning och renodling av Solo Rescue från GRANULDISK

Sandberg Development har beslutat att knoppa av och renodla verksamheten inom dotterbolaget GRANULDISKs produktområdet SOLO Rescue.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Sandberg Development investerar i vattenteknikbolaget SWATAB

Det familjeägda investeringsbolaget Sandberg Development investerar i – SWATAB (SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AB). Investeringen innebär en tillväxtsatsning med uppskalning av organisation och produktion vilken kommer att byggas upp i Sandberg Developments lokaler i Malmö.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Vi har uppdaterat vår integritetspolicy

I samband med att den nya dataskyddsförordningen inom EU, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018, uppdaterade vi vår integritetspolicy. Hela policyn hittar du nedan.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Sandberg Development investerar i Orbital Systems

Sandberg Development investerar 30 miljoner kronor i det Malmöbaserade vattenteknikföretaget Orbital Systems.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Ombyggnad av kontorsfastighet

I början av november startade en ombyggnation av kontorsfastigheten på Jägershillgatan 15 i Malmö.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Sandberg Development investerar i nytt utvecklingsbolag

Som ett led i Sandberg Developments affärsidé - "Investera i innovationer där tillväxt står i fokus" - har Sandberg Development under sommaren investerat i ett onoterat utvecklingsbolag, ISEC AB.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Förvärv av Scan Coin fastighet

Den 18 april 2017 undertecknades köpeavtalet som innebär att Sandberg Development nu är ägare till Scan Coins fastighet på Jägershillgatan 26 i Malmö.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar positiva fas 3-resultat från långtidsstudie av CAM2038

Nya data styrker långtidssäkerhet och behandlingseffekt av subkutana vecko- och månadsdepåer av buprenorfin i patienter med opiatberoende.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Ombyggnad av fastighet klar

Ett år efter byggstart, i mars 2017, färdigställdes om- och tillbyggnaden av vår fastighet på Jägershillgatan 15.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Ombyggnad av fastighet

I mars påbörjades en om- och tillbyggnad av vår fastighet på Jägershillgatan 15. Den första delen av ombyggnationen berör produktionslokalerna.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Sandberg Development sponsor av Star for Life

Sandberg Development sponsrar från och med 2015 Star for Life, ett utbildningsprogram som implementerats i gymnasieskolor i Sydafrika, med syftet att genom utbildningsinsatser stärka ungdomars självkänsla och minska spridningen av HIV/AIDS.

Läs mer
Nytt från koncernen: Lyckad börspremiär för Camurus

Torsdagen den 3 december var det första dag för handel med Camurus-aktien på Nasdaq Stockholm. Camurus steg kraftigt i sin börspremiär och är nu det största bolaget i biotekniksektorn på Stockholmsbörsen.

Läs mer
Nytt från koncernen: Camurus börsnoteras

Camurus offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm. Bolaget planerar att göra en nyemission som tillför bolaget 500 miljoner kronor netto - ett börsvärde på cirka 2 miljarder kronor vid noteringen.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Mazars SET företagspris 2015 till Sandberg Development

Den 3 november 2015 delade Mazars SET ut sitt företagspris till årets uthålliga företag 2015. Priset i år gick till Sandberg Development! Per Sandberg fanns på plats för att ta emot priset vid prisutdelningsceremonin i Malmö.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: Ny CFO på Sandberg Development

Kent Bengtsson tillträdde den 25 augusti 2015 befattningen som CFO - Chief Financial Officer.

Läs mer
Nytt från koncernen: GRANULDISK storsatsar - inviger ny produktionsanläggning i Malmö

GRANULDISK flyttade nyligen in i sin nya anläggning i Malmö. Bakgrund till storsatsningen är stark tillväxt i Sverige och Europa och ökad efterfrågan, inte minst i Asien och Mellanöstern. Det senaste året har bolaget rekryterat ett tiotal medarbetare och räknar med ytterligare rekryteringar på sikt.

Läs mer
Nytt från Sandberg Development: GS Development byter namn till Sandberg Development AB

Efter ett omfattande varumärkesarbete byter GS Development namn till Sandberg Development AB. Arbetet initierades i syfte att skapa en större kommunikativ tydlighet som speglar koncernens fokus på innovationer i världsklass.

Läs mer